Όταν επικεντρωνόμαστε στα προβλήματά μας περιορίζουμε τη σκέψη μας στα αρνητικά. Αντ ‘αυτού, προσπαθήστε να αλλάξετε τις σκέψεις σας με περιέργεια και αμφισβήτηση έτσι ώστε να συμπεριλάβετε πιθανές λύσεις.